Links

Algemene Directie Veiligheid en Preventie
American Academy of Forensic Sciences (AAFS)
American Society of Criminology
Association française de criminologie
Belgische Accreditatieorganisatie
Beroepsvereniging van de bewakingsondernemingen vzw
Buurtmonitor Antwerpen
Centre de Recherche en Défense Sociale
Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales (CESDIP)
Centre international de criminologie comparée
Centre International pour la prévention de la criminalité
Centrum voor Politiestudies (CPS)
CLARIS
Confederation of European Security Services
Crimelink (Tijdschrift over Misdaad)
Criminologie Leiden Universiteit (NL)
Criminology Links (van Cambridge University)
Cross Border Crime Colloquium
Departement Bestuurskunde Hogent
Dictionnaire de Criminologie en ligne
Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid (B)
Directie Private Veiligheid van FOD Binnenlandse Zaken
Erasmus Universiteit Rotterdam (Criminologie)
Eurojust
European Forum for Restorative Justice. Victims, offenders, community
European Forum for Urban Security
European Journal of Criminology
European Journal of Policing Studies (EJPS)
European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI)
European Organisation for Probation
European Society of Criminology
Europese Raad
Europese Unie (Justitie, Vrijheid en Veiligheid)
Europol
Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid
Federal Bureau of Investigation
Federale Politie België
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen
Forensic Science Society (For.Sci.Soc)
Forensich welzijnswerk
Home Office (UK)
Home Office, Research Development and Statistics Directorate
Institut national des Hautes Etudes de Sécurité
Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
Institute of Criminology (Cambridge)
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek
Instituut voor Strafrecht Leuven
Interfacultaire Centrum voor Politie- en Veiligheidswetenschappen
International Association for the Treatment of Sexual Offenders (IATSO)
International Centre for Prison Studies
International Society for Criminology
Interpol
Kinderrechtencommissariaat
Kriminologiska Institutionen Stockholm (SE)
Le Groupe Européen de Recherche sur les Normativités (GERN)
Leuvens Instituut voor Criminologie
Malmö University Criminology (SE)
Mission de recherche Droit et Justice
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)
National Institute of Forensic Science (NIFS-Australië)
Nederlands Forensisch Instituut
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)
Nederlandse Vereniging voor Criminologie
Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement
Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid
Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse (SVA)
Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk
Penal Reform International
Pénombre
Peterborough Adolescent and Young Adult Development Study
Politie en Wetenschap
Prison Fellowship International
Projet \"Quetelet.net\"
Rijksuniversiteit Groningen
Scandinavian Research Council of Criminology
Scottish Centre for Crime and Justice Research
Sociale Cohesie Indicatoren in Vlaanderen
Société internationale de criminologie
Strafrecht advocaten
Studiedienst vlaamse regering
The American Society of Criminology
The British Journal of Criminology
The European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI-UN)
The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI)
The Max Planck Institute
Tijdschrift Voor Criminologie
UCL, Ecole de Criminologie
ULB, Ecole des sciences criminologiques
United Nations Crime and Justice Information Network
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI)
Université de Liège, Service de Criminologie
Universiteit Maastricht
Universiteit van Amsterdam
Vakgroep Criminologie (VUB)
Vakgroep Strafrecht en Criminologie Gent
Vakgroep strafrecht en criminologie UGent
Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen
Verwey-Jonker Stichting
Victim Support Europe
Vrije Universiteit Amsterdam
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
World Society of Victimology
Programmaboek VVC 2015 (06-02-2015)
Home
VVC Nieuws
Links
Richtlijnen sprekers en deelnemers VVC