Richtlijnen voor deelnemers VVC

Intro

Het insturen van een paper, of deelname op elke andere manier aan het VVC-forum zorgt ervoor dat u een professionele overeenkomst aangaat. Hieronder kunt u terugvinden wat van u verwacht wordt betreffende uw deelname.

Voorzitters van de workshops

 • Het is aangewezen om na registratie even de tijd te nemen om na te gaan waar de zaal waar uw workshop gehouden wordt zich bevindt.

 • Zorg ervoor dat u op tijd aanwezig bent in het lokaal van uw workshop om de sprekers te ontvangen. Zorg dat het lokaal goed is opgesteld en dat het nodige audiovisueel materiaal aanwezig is en werkt.

 • Een presentatie duurt gemiddeld een 20-tal minuten. Voorzie hiervan minstens 10 minuten tijd voor vragen en commentaren vanuit het publiek. Verdeel de rest van de tijd evenredig tussen de sprekers.

 • Start de sessie stipt op het geplande tijdsstip.

 • Introduceer elke spreker door vermelding van zijn/haar titel en affiliatie(‘s) met (een) universiteit(en) en/of andere instituties.

 • Wijs de sprekers erop wanneer hun tijd bijna om is, evenwel op een beleefde manier. De meeste voorzitters doen dit door een papiertje op te steken wanneer de spreker nog 5 minuten heeft, nog 1 minuut en wanneer de tijd om is.

 • Nadat alle sprekers aan bod zijn gekomen, kunt u het publiek uitnodigen om vragen te stellen en commentaar te geven. Sommige voorzitters vragen sprekers uit het publiek zich eerst voor te stellen met naam en institutionele affiliatie.

 • Beëindig de workshop stipt op het geplande tijdsstip. Dit is uiterst belangrijk aangezien de participanten in de volgende workshop tijd nodig hebben om alles klaar te zetten opdat deze op tijd kan starten.

 • Als u om de één of andere reden toch nog in de onmogelijkheid bent om uw workshop bij te wonen, laat dit dan aan elke spreker weten EN duidt een andere voorzitter aan. Vergeet tevens niet de organisatoren van het VVC forum te verwittigen.

Presentatie paper

 • Er zal een pc, projector en een scherm ter plekke aanwezig zijn.

 • Bereid uw presentatie voor rekening houdend met de tijd die voor elke presentatie wordt voorzien.

 • De voorzitter van de sessie zal u vooraf op de hoogte brengen van de tijd die u krijgt voor uw presentatie, afhankelijk van het aantal sprekers in uw workshop. De workshops duren telkens 90 minuten. Per presentatie wordt er minstens 10 minuten voorzien voor vragen en antwoorden.

 • Het is aangewezen om na registratie even de tijd te nemen om na te gaan waar de zaal waar uw workshop gehouden wordt zich bevindt. Zorg ervoor dat u er minstens 5 minuten op voorhand bent.

 • Zorg voor een bondige presentatie. De voorzitter van de workshop zal de tijd in het oog houden en u verwittigen wanneer u uw presentatie moet beginnen afronden. Let op deze signalen. Begin met het afsluiten van uw presentatie wanneer de voorzitter hiertoe teken geeft.

 • Als u, om een of andere reden, niet op het voorziene tijdstip in de workshop aanwezig kan zijn, gelieve de lokale organisator van de VVC-forumdag hiervan te verwittigen. Verwittig ook het VVC-secretariaat.

Programmaboek VVC 2015 (06-02-2015)
Home
VVC Nieuws
Links
Richtlijnen sprekers en deelnemers VVC