Welkom op de homepage van de Vlaamse Vereniging voor Criminologie, Strafrecht en Forensisch Welzijnswerk, kortweg VVC.

Op deze website vindt u informatie met betrekking tot de activiteiten van de VVC. Tot op heden zijn onze voornaamste activiteiten de organisatie van het tweejaarlijkse Criminologisch Forum en het ondersteunen van activiteiten in het kader van de doctoraatsopleiding voor criminologen.
De benaming Vlaams slaat op het feit dat de VVC een hulpmiddel of kanaal is waarlangs criminologen die werkzaam zijn aan een Vlaamse universiteit waar criminologie gedoceerd wordt, elkaar vinden.  Strikt juridisch gezien is de VVC een feitelijke organisatie die zich siueert onder de auspiciën van de VZW Panopticon. De VVC is dus even Nederlandstalig als Panopticon, niet meer, niet minder.

De VVC werkt nauw samen met de "Doctoral Schools of Arts, Law & Humanities van de Ugent. De VVC heeft het voor elkaar gekregen om opleidingen die aan de DS van de Ugent worden georganiseerd ook open te stellen voor doctoraatsstudenten aan andere universiteiten waar criminologie wordt gedoceerd.

Schrijf nu nog in voor de VVC-marktdag (6/2/2015)! 

De VVC heeft intussen ook een pagina op  LINKED-IN, waar iedereen die een profiel heeft in staat is om eigen posts te plaatsen die verband houden met criminologisch onderzoek: http://www.linkedin.com/groups/VVC-Vlaamse-Vereniging-voor-Criminologie-4300526/about

 

- Gelieve u voor specifieke vragen en opmerkingen met betrekking tot het Forum en de stuurgroep van de VVC te wenden tot de leden van de stuurgroep.

- Gelieve u  voor specifieke vragen met betrekking tot inschrijving en facturatie te wenden tot dr. Wim Hardyns: Wim.Hardyns@ugent.be

- Noteer dat het secretariaat van het Tijdschrift Panopticon niet het forum is waarop u voor de hierboven vermelde vragen terecht kan!

 

 

 

 

Namens de VVC,

Prof. Dr. Lieven Pauwels,  Voorzitter VVC,

Vakgroep Strafrecht en Criminologie - directeur onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse
Universiteitstraat 4 - 9000 Gent
Lieven.Pauwels@UGent.be

 

 

Programmaboek VVC 2015 (06-02-2015)
Home
VVC Nieuws
Links
Richtlijnen sprekers en deelnemers VVC